Niebieska karta

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

 

Problem przeciwdziałania przemocy w rodzinie reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”.

 

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie można ubiegać się o pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i pedagogiczną oraz wsparcie w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza- przy ul. Kilińskiego 25a w Lubinie, tel. 76 74 63 400

 

  • Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie przy ul. Konopnickiej 5, tel. 76 746 49 35- pedagog szkolny

 

 

 

DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY URUCHOMIŁ

UCZNIOWSKI TELEFON ZAUFANIA

605 588 850

Galeria zdjęć