Niebieska skrzynka

„Zwróć uwagę na drugą osobę, by w trudnych chwilach nie była pozostawiona sama sobie.

Nie bądź obojętny! Nie zamykaj oczu!

 Podaj potrzebującemu pomocną dłoń- to będzie sukces!

Pamiętaj! Wiele problemów można rozwiązać inaczej, bez wchodzenia w konflikt z prawem”.

Uczniowie, którzy doświadczyli różnych form agresji, przemocy lub byli świadkami  niewłaściwych zachowań wobec innych, mogą zgłosić te informacje na tzw. „Niebieską Skrzynkę”, która jest dostępna pod adresem e-mail naszej szkoły:

niebieska.skrzynka@gm4.edu.pl

UWAGA!  Zgłaszane informacje nie mogą być anonimowe.

Procedura „NIEBIESKIEJ KARTY”

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

 

Problem przeciwdziałania przemocy w rodzinie reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”.

 

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie można ubiegać się o pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i pedagogiczną oraz wsparcie w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza- przy ul. Kilińskiego 25a w Lubinie, tel. 76 74 63 400

 

  • Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie przy ul. Konopnickiej 5, tel. 76 746 49 35- pedagog szkolny

 

 

DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY URUCHOMIŁ UCZNIOWSKI TELEFON ZAUFANIA

605 588 850

Galeria zdjęć