Wtorek 30.06.2015

Ilość odwiedzin: 1693114

Kontakt

 • Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie
  ul.M.Konopnickiej 5
  59-300 Lubin
 • 76 746 49 30

Przyjaciele Czwórki

„Na językach“

Ulica Domeyki

Znajdź nas


Projekt "Dolnośląska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
W ramach komponentu „Dolnośląska e-szkoła” otrzymaliśmy....


 Gimnazjum nr 4
im. Jana Pawła II
w Lubinie

e-mail: gm4.sekretariat@lubin-edu.pl

tel. 76 746 49 30

„Jedną z najpiękniejszych nagród,
jakie człowiek otrzymuje w swoim życiu,
jest to, że zawsze, kiedy z całego serca stara się pomóc drugiemu,pomaga równocześnie samemu sobie."

Ralph Waldo Emerson

DYREKTOR INFORMUJE


Życzę wszyskim słonecznych wakacji, spotkań z ciekawymi ludźmi, niezapomnianych wrażeń z podróży, inspirujących wycieczek po kraju i świecie, a także mądrych wypraw w głąb własnej wyobraźni w czasie spotkań z książką, filmem czy pracy nad ulubionym hobby – bogatych przeżyć i dobrego wypoczynku.


Anna Słowikowska             
Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II
w Lubinie
                 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie jest szkołą przyjazną  uczniom, stymulującą wszechstronny rozwój gimnazjalistów, wspierającą i rozwijającą zainteresowania oraz uzdolnienia młodzieży, w której każdy może odnieść sukces na miarę swoich możliwości.

 

 • Od 2 czerwca do 25 czerwca 2015 r.  należy złożyć w sekretariacie podanie o przyjęcie (kartę zapisu) do naszego gimnazjum
 • Od 26 czerwca do 29 czerwca 2015 r. należy złożyć w sekretariacie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej
 • Do 2 lipca 2015 r. nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranych klas I
 • Do 7 lipca 2015 r. nastąpi ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych uczniów do gimnazjum
  *jeśli dziecko posiada opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prosimy o dołączenie ich do
   podania (karty zapisu ucznia do gimnazjum)
 • O przyjęciu ucznia do gimnazjum decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego ustalone na podstawie osiągnięć udokumentowanych świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeniem ze sprawdzianu i kserokopiami indywidualnych sukcesów.


kliknij na wybranym dokumencie

      

o szkole


Szanowni Państwo!

            W związku z organizacją roku szkolnego 2015/16  proszę Państwa o podjęcie decyzji dotyczącej uczestnictwa dzieci w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
Niezłożenie deklaracji o rezygnacji z zajęć w wymaganym terminie oznacza, że udział w lekcjach wychowania do życia w rodzinie jest dla ucznia obowiązkowy.

proszę przeczytać więcej


Galeria zdjęć