Poniedziałek 27.04.2015

Ilość odwiedzin: 1616921

Kontakt

  • Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie
    ul.M.Konopnickiej 5
    59-300 Lubin
  • 76 746 49 30

Przyjaciele Czwórki

„Na językach“

Ulica Domeyki

Znajdź nas


Projekt "Dolnośląska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
W ramach komponentu „Dolnośląska e-szkoła” otrzymaliśmy....

Wycieczka do Włoch

Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II, mija też 10. rocznica śmierci Papieża Polaka. Dlatego zaplanowaliśmy siedmiodniowy wyjazd do Włoch w terminie 2  8 października 2015 r. Pozostało jeszcze 18 wolnych miejsc. Zapraszamy chętnych uczniów i ich rodziców do udziału w wycieczce. Koszt: 999 zł + 35 € od ucznia.
Kliknij, aby zobaczyć program wycieczki wraz z kosztami.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt do 24 kwietnia 2015 r. z nauczycielami Joanną i Piotrem Krasny przez e-dziennik lub osobiście w szkole w gabinecie 102.

Zapraszamy.


 Gimnazjum nr 4
im. Jana Pawła II
w Lubinie

e-mail: gm4.sekretariat@lubin-edu.pl

tel. 76 746 49 30

„Jedną z najpiękniejszych nagród,
jakie człowiek otrzymuje w swoim życiu,
jest to, że zawsze, kiedy z całego serca stara się pomóc drugiemu,pomaga równocześnie samemu sobie."

Ralph Waldo Emerson

DYREKTOR INFORMUJE


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie jest szkołą przyjazną  uczniom, stymulującą wszechstronny rozwój gimnazjalistów, wspierającą i rozwijającą zainteresowania oraz uzdolnienia młodzieży, w której każdy może odnieść sukces na miarę swoich możliwości.

Ze względu na konieczność przygotowania arkusza organizacyjnego na nadchodzący rok szkolny 2015/16 i uzyskanie niezbędnych danych szacunkowych pozwalających określić ilość przyszłych klas I Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o wypełnienie DEKLARACJI WSTĘPNEGO ZGŁOSZENIA UCZNIA do Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.

  • DEKLARACJA WSTĘPNEGO ZGŁOSZENIA UCZNIA DO GIMNAZJUM umieszczona jest poniżej oraz dostępna w sekretariacie szkoły w godzinach pracy od 8.00 do 15.00.
  • Od 17 marca 2015 r. do 20 kwietnia 2015 r. rozpoczynamy przyjmowanie deklaracji wstępnego zgłoszenia do Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie.
  • Złożona deklaracja nie stanowi jednocześnie zapisu dziecka do szkoły.
  • O przyjęciu ucznia do gimnazjum decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego ustalone na podstawie osiągnięć udokumentowanych świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeniem ze sprawdzianu i kserokopiami indywidualnych sukcesów.


kliknij na wybranym dokumencie

       

o szkole


Każdy człowiek ma swoją cząstkę w duchu świata, łączącym całą ludzkość.

Ralph Waldo Emerson

Szanowni Państwo!

Gorąco dziękuję, w imieniu własnym i całej społeczności Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie, za włączenie się w akcję „Pomagamy dzieciom” zainicjowaną przez młodzież.

Zgromadzone dzięki Państwa szczodrości dziecięce ubranka i zabawki już znalazły małych adresatów u nas, w Lubinie, w grupie przedszkolnej naszych podopiecznych w Coquimbo w Chile i dzieci z Ukrainy. Każda przekazana rzecz to znak serc otwartych na oścież i płynącej z nich dobroci w imię międzyludzkiej solidarności. Trudno przecenić szlachetność tych gestów. Czyny są cenniejsze od słów, kiedy potrzebującym wsparcia niosą konkretną pomoc i dają szansę godnego życia.

Wszystko, co ważne, rodzi się z entuzjazmu, a gdy zaangażowanie ma swoje źródło w myśli młodych ludzi, trzeba je pielęgnować i wspierać dla przyszłego kształtu świata. Dziękuję Państwu, że prośba młodzieży nie pozostała bez echa.

Łączę pozdrowienia              
Anna Słowikowska               
Dyrektor Gimnazjum nr 4         
im. Jana Pawła II               
w Lubinie  
                


Galeria zdjęć